Reflektions- & stödsamtal

Ibland behöver och vill vi ta tag i vår livssituation. Vi är inte riktigt nöjda med hur det är och vill förändra något. Ofta handlar det om att förändra någon. Den enda vi kan förändra är oss själva och det är utmanande nog.

I en del situationer kan det vara nog att prata med en vän men ibland behöver vi professionellt stöd. Många gånger sitter vi fast för att vi inte förmår att utmana våra invanda tankemönster och föreställningar. Då blir det svårt att själv hitta nya lösningar och perspektiv. Förändring innebär att bryta vanor och kräver ofta träning och återkoppling.

Det professionella stödet kan vara på många olika sätt och benämns också olika. Jag har utbildning från olika ”skolor” och väljer olika metoder/synsätt utifrån det som jag bedömer vara utvecklande för dig.

Det finns ingen människa eller metod som passar alla, utan det är viktigt att var och en söker efter den/det, som stärker den egna självkänslan.

Känner du ingen dig på något sätt i ovanstående, kontakta mig så kan vi utröna om jag kan bidra på något sätt.

Kontakta mig för bokning och mer info…