Från Chef till Ledare


Ett grundprogram för ökad medvetenhet och utveckling av din personliga plattform som ledare. Tydliggöra vilka uppgifter  som ligger i ledarrollen och vilka uppgifter som ligger i chefsrollen. När är du ledare och när är du följare ? Vem följer du? Vem följer dig? Vem leder du?

Etapp 1: Att leda sig själv  – 2 dagar

Var och en utforskar och lär känna sina egna resurser, likheter och olikheter med andra. Självkännedom och ökad medvetenhet är grunden för allt ledarskap.

Etapp 2: Att leda enskilda individer  – 2 dagar 

Kommunikation med och relation till andra. Vem är jag, vem är den andre och vad händer oss emellan? Hur påverkar jag detta skeende? Vilken är min roll som ledare och hur hanterar jag den?

Etapp 3: Att leda människor i grupp  – 2 dagar

Att bli medveten ledarens och en gruppens relation och förväntningar på varandra. Öka medvetenheten om grupprocesser. Vad händer i gruppen och hur påverkar detta ledarens roll och möjligheter.

Etapp 4: Handledning på egna situationer enskilt eller i grupp

Kontakta mig för bokning och mer info…