Handledning/Coaching

Handledning är ett sätt att bearbeta och reflektera över det man är med om.

En möjlighet att tydliggöra sin egen verklighet och att upptäcka att det finns flera perspektiv och verkligheter, att upptäcka hur vi är medskapare till vad som sker och att det finns alternativa vägar.

Handledning används då vi behöver bearbeta vårt samspel med andra människor som är i beroende av oss i vår yrkesroll. Detta sker genom någon lyssnar till din berättelse till din berättelse och ställer frågor som gör att du kan ta ett eller flera steg framåt och förstärka ditt eget lärande. Det finns många likheter mellan handledning och coaching, båda kan ske individuellt eller i grupp.

Coaching är ett sätt att få stöd på vägen framåt. Starten är att penetrera och tydliggöra nuet, tydliggöra en önskad framtid och planera vägen däremellan.

Att få stöd och utmaning, att se olika problemställningar, testa och välja lösningar, följa upp i ett nytt nu och lära utifrån hur det gick. Få stöd i att experimentera och lära för att komma dit du vill.

Kontakta mig för bokning och mer info…