Välkommen till Besekull Konferens & Utveckling

Du kan hyra stugor, delta i ett öppet träningsprogram eller höra av dig för att dela tankar om andra lösningar som skulle kunna tjäna dig och din situation.

Vid önskemål kan nedanstående arrangeras en sista gång vår/sommar/höst -23. Därefter avvecklas verksamheten på fastigheten Besekull.

Det öppna programmet ”Från chef till ledare” som går under ca 3 månader inkluderande 2 dagar handledning i grupp på egna situationer som ledare. Detta program har gått under många år och är väldigt uppskattat. Programmet ger mycket relationskunskap för hela livet. Ytterligare ett program kan arrangeras utifrån efterfrågan.

Ökad människokunskap bidrar till ökad frihet och större handlingsutrymme i alla livssituationer. Särskilt i chefs- och ledarrollen är dessa kunskaper värdefulla och då vi är i sammanhang där vi ska samarbeta med andra.

”Alla kan måla” – öppet program med anmälan. Ett program där olika principer inom konstens värld speglas i livets processer och medvetenheten förstärks i olika skeenden. Arrangeras under sommaren -23 om efterfrågan uppstår.

Kontakta mig för anmälan och mer info…