Om Besekull och mig

Verksamheten bedrivs huvudsakligen på min gård Besekull på Småländska Höglandet och ibland ute hos kunden.

Lokaler finns i den gamla ombyggda ladugården och två nybyggda småhus, som möjliggör många olika typer av arrangemang och möten.

Jag som ansvarar för detta heter Maj-Inger Johansson, uppväxt i Småland och med en bakgrund av 25 år i Stockholm och några år i Skåne. Utbildad på KTH, bergsingenjör och forskare, produktchef för svetsgaser på L’Air Liquide dotterbolag i Sverige. Därefter återvände jag till Stockholm och valde ett jobb på Ericsson, där jag var i 13 år i olika roller bl a som Personalchef och avdelningschef. Sedan 1996 har jag drivit mina båda företag på Besekull. Jag har bl a jobbat som konsult med kunder från många olika verksamhetsområden.

Under mitt yrkesliv har jag genomgått en utbildning till LOTS-handledare, en 4-årig utbildning ”Gestalt i organisation”, 2 -årig utbildning till samtalsterapeut grundat på Psykosyntes och en 2-årig sk ”steg 1”-utbildning på psykodynamisk grund. Därtill en utbildning i ledarskap med konflikthantering och Jonah-programmet båda kopplade till TOC – ett tankesätt utvecklat av Eli Goldrat med samarbetspartners. Jag har deltagit i flera utbildningar hos Thomas Jordan på Göteborgs universitet, kurs i vuxenutveckling på Hälsohögskolan i Jönköping och flera mindre utbildning i olika testinstrument på Psykologiförlaget mm.

Mitt förhållningssätt är, att vi själva är vår viktigaste resurs. Vi kan med ökad medvetenhet öka vår förmåga att åstadkomma det liv och de omständigheter vi vill skapa. När situationen blir mer och mer global och komplex blir vår utveckling som vuxna en allt viktigare framgångsfaktor.

Ökad människokunskap bidrar till ökad frihet och större handlingsutrymme i alla livssituationer. Speciellt i chefs- och ledarroller där vi ska samarbeta med andra.