Kraften i mänsklig utveckling

Behöver du något av nedanstående?

◾Stöd för din egen eller din verksamhets utveckling?

◾Vill du veta mer om likheter och olikheter mellan människor och varför vi ofta inte förstår varandra?

◾Vill du lära mer om kommunikation och dess effekter på dig själv och andra? Vill du öka din förmåga att kommunicera effektivt?

◾Vill du veta mer om ledarskap och medarbetarskap och hur relationerna mellan ledare och följare skapar en del av arbetsmiljön både för de inblandade och för omgivningen?

◾Söker du stöd för utveckling av din ledningsgrupp, ditt arbetslag eller team.

◾Söker du mer kunskap om vår utveckling som vuxna och hur detta påverkar dig själv, andra och vår gemensamma tillvaro?

  • Vill du hitta ditt uttryckssätt med hjälp av pensel och färg – ”Alla kan måla”.
  • Besekull är en plats för vandringar, vila, varande och reflektion – här finns stugor och rum att hyra.

Hör av dig för att dela tankar om hur jag skulle kunna bidra till dig och din situation.

Kontakta mig för mer info och bokning…