Från Chef till Ledare


Syfte: Ett grundprogram för ökad medvetenhet och utveckling av din personliga plattform, som ledare och chef. Tydliggöra vilken uppgift  som är din som ledare och vilken uppgift är din som chef – ett utvecklande angreppssätt.

Etapp 1: Att leda sig själv  – 2 dagar

Var och en utforskar och lär känna sina egna resurser, likheter och olikheter med andra. Självkännedom och ökad medvetenhet är grunden för allt ledarskap.

Etapp 2: Att leda individer var för sig/ en annan  – 2 dagar 

Kommunikation med och relation till andra. Vem är jag, vem är den andre och vad händer oss emellan? Hur påverkar jag detta skeende? Vad är min roll som ledare och hur hanterar jag den?

Etapp 3: Att leda människor i grupp  – 2 dagar

Att bli medveten om en ledares och en grupps relation och förväntningar på varandra. Öka medvetenheten om grupprocesser. Vad händer i gruppen och hur påverkar detta ledarens roll och möjligheter.

Etapp 4: Handledning på egna situationer i enskilt eller i grupp

För mer information hör av dig till Maj-Inger 070-6392233 eller info@besekull.se