Reflektions & stödsamtal

Ibland behöver och vill vi ta tag i vår situation, vi är inte riktigt nöjda med hur det är utan vill förändra något. Eller kanske handlar det om, att bara få prata med en medmänniska,. Det kan vara när det känns tungt, när man känner att man sitter fast, är för stressad eller är i relationer som man vill bearbeta på olika sätt. 

I en del situationer kan det vara nog att prata med en vän men ibland behöver vi stöd av någon professionell utifrån. Stödet kan vara på många olika sätt och benämns också olika. Även om olika benämningar finns så finns det också många blandformer. 

Om du/ni söker stöd från någon, tag kontakt så kan vi utröna om jag kan bidra på något sätt.

Ring Maj-Inger 070-639 2233 eller maila: majinger@besekull.se