Chefs- och ledarutveckling

Till dig som vill ha kunskap och förståelse – öka din medvetenhet – för det som händer inom dig och andra och vad som händer i samspelet människor emellan.

En väg kan vara att delta i grupprogram i personlig utveckling, ett annat sätt kan vara att få enskilt stöd via en kortare serie stöd- och reflektionssamtal eller gå vidare med en längre serie samtal för en mer djupgående förståelse av dig själv och dina val.

Ett behov kan vara att utveckla nya förhållningssätt, när de gamla inte längre fungerar och få stöd i att experimentera och träna nytt agerande. 

Om du är ledare och/eller chef, så är något av de öppna programmen en bra grund  tillsammans med handledning på verkliga situationer under en längre tid. Detta gör att kunskaperna blir förankrade i din egen verklighet.

Beroende på behov och frågeställningar kan olika lösningar utformas.

Öppet program: Från chef till ledare

Kontakta mig för bokning och mer info…