Handledning/Coaching

Handledning är ett sätt att få bearbeta och reflektera över det man är med om dagligdags, Att få syn på sin egen verklighet och att upptäcka att det finns olika verkligheter. Att upptäcka hur vi är medskapare till vad som sker och att det finns alternativa vägar, Att få hjälp att se den andres perspektiv i vardagen. Att få någon som lyssnar till din berättelse. Att få stöd och utmaning för lärande. Handledning kan ske individuellt eller i grupp

Coaching är ett sätt att få stöd i vägen framåt. Att penetrera nuet och framtiden och vägen däremellan. Att få stöd och utmaning att se verkligheten genom att sätta upp mål, följa upp i ett nytt nu och lärandeutifrån hur det gör, Att få stöd i att experimentera och lära för att komma dit du vill. Coaching kan ske individuellt eller som gruppcoaching, där ni tillsammans ska åstadkomma någon.