Kraften i mänsklig utveckling

Vi själva, är vår viktigaste resurs, för att åstadkomma det liv och de omständigheter vi vill skapa. När situationen blir mer och mer global och komplex, så blir vår utveckling som vuxna en allt viktigare framgångsfaktor.

  • Söker du stöd för din egen eller din verksamhets utveckling?
  • Vill du veta mer om likheter och olikheter mellan människor och varför vi ofta inte förstår varandra?
  • Vill du lära mer om kommunikation och dess effekter på dig själv och andra? Vill du öka din förmåga att kommunicera effektivt?
  • Vill du veta mer om ledarskap och medarbetarskap och hur relationerna mellan ledare och följare skapar en del av arbetsmiljön både för de inblandade och för omgivningen?
  • Söker du stöd för utveckling av din ledningsgrupp, ditt arbetslag eller team?
  • Söker du mer kunskap om vår utveckling som vuxna och hur detta påverkar dig själv, andra och vår gemensamma tillvaro?                                         

Ökad människokunskap bidrar till ökad frihet och större handlingsutrymme i alla livssituationer och alldeles speciellt i chefs- och ledarroller och då vi är i sammanhang där vi ska samarbeta med andra.

Sök olika erbjudande på denna sida eller hör av dig för att dela tankar om vad som skulle kunna tjäna dig och din situation / Maj-Inger 070-6392233