Wednesday, February 20, 2019
 
 English (United States)  Svenska (Sverige)

 
Välkommen till Besekull

Kraften i mänsklig utveckling

Vi själva, är vår viktigaste resurs, för att åstadkomma det liv och de omständigheter vi vill skapa. När situationen blir mer och mer global och komplex, så blir vår utveckling som vuxna en allt viktigare framgångsfaktor.

  • Söker du stöd för din egen eller din verksamhets utveckling?
  • Vill du veta mer om likheter och olikheter mellan människor och varför vi ofta inte förstår varandra?
  • Vill du lära mer om kommunikation och dess effekter på dig själv och andra? Vill du öka din förmåga att kommunicera effektivt?
  • Vill du veta mer om ledarskap och medarbetarskap och hur relationerna mellan ledare och följare skapar en del av arbetsmiljön både för de inblandade och för omgivningen?
  • Söker du stöd för utveckling av din ledningsgrupp, ditt arbetslag eller team?
  • Söker du mer kunskap om vår utveckling som vuxna och hur detta påverkar dig själv, andra och vår gemensamma tillvaro?                                         

Ökad människokunskap bidrar till ökad frihet och större handlingsutrymme i alla livssituationer och alldeles speciellt i chefs- och ledarroller och då vi är i sammanhang där vi ska samarbeta med andra.

Sök olika erbjudande på denna sida eller hör av dig för att dela tankar om vad som skulle kunna tjäna dig och din situation / Maj-Inger 070-6392233

 

Print  

Aktuellt
Print  

Professionell och personlig utveckling

 

Till dig som vill ha kunskap och förståelse - öka din medvetenhet - för det som händer inom dig och andra och vad som händer i samspelet människor emellan.

En väg kan vara att delta i grupprogram i personlig utveckling, ett annat sätt kan vara att få enskilt stöd via en kortare serie stöd- och reflektionssamtal eller gå vidare med en längre serie samtal för en mer djupgående förståelse av dig själv och dina val.

En väg kan också vara att utveckla nya förhållningssätt, när de gamla inte längre fungerar och få stöd i att experimentera och träna nytt agerande. 

Om du är ledare och/eller chef, så är något av de öppna programmen en bra grund  tillsammans med handledning på verkliga situationer under en längre tid. Detta gör att kunskaperna blir förankrade i din egen verklighet.

Beroende på behov och problem kan olika lösningar utformas.

Intresserad? Tag kontakt med mig, Maj-Inger 070-6392233 eller info@besekull.se, så vi kan talas vid om vad jag kan erbjuda dig.

 


Konferens- och mötesplats

        

Vill ni ha konferens, arbetsmöte eller utbildning i en vacker, lugn och hemlik  miljö så är detta ett gott val.

Här finns också möjlighet att boka ytterligare ett mindre rum för en grupp på upp till 8 personer.


Klicka här för mer information

För bokning kontakta Maj-Inger  070-6392233 eller info@besekull.se


Stugor för övernattning

 

 

 

Två nybyggda vinterbonade stugor uthyres för konferensdeltagare eller veckovis för vila och rekreation. Stugorna ligger jämte Besekullaån, som rinner ner i Uppsjön som ingår i Emån vattensystem. Skogen är full av stigar, blåbär, smultron och svamp.   Stugorna ligger i en byggd med gamla anor. Lämningar från en vargfälla finns i närheten och ner vid kyrkan finns bla en gammal runsten. Dopfunten i  kyrkan får historiskt intresserade att komma på besök.

Klicka här för mer information

För bokning kontakta Maj-Inger  070-6392233 eller info@besekull.seKonferens & Utveckling Besekull AB
Tel +46-(0)380-375 959
Mobil +46-(0) 706392233
info@besekull.se
Kontor, stugor och möteslokaler:
Besekull 1
571 64 SANDSJÖFORS
Besöksadress:
Artillerigatan 38
114 45 STOCKHOLM

Copyright 2011 Besekull Terms Of Use Privacy Statement